6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, “CarrefourSA Plaza Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:67A Blok: B 34846 Maltepe/ İstanbul” adresinde müesses CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“CarrefourSA”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

1) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Carrefoursakart.com üyelik sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklanan sözleşme koşulları kapsamında üyelik ilişkisine dair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için toplanan kişisel verileriniz, üyelik işlemlerinin yönetimi, CarrefourSA Kart programı dahilindeki genel ve özel kampanyalardan, promosyonlardan, indirimlerden ve benzeri olanaklardan yararlanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla işlenmektedir.

2) İşlenen Kişisel Verilerin Toplama Usulü Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz üyelik sayfasında doldurduğunuz form vasıtasıyla mağazalarımız, internet sitemiz, internet uygulamamız ve çağrı merkezimiz tarafından siz müşterilerimizin tercihlerine göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2/c hükmü uyarınca Carrefoursakart.com üyelik sözleşmesinin ifası hukuki sebebine dayanılmak suretiyle işlenmektedir. Ayrıca, ticari elektronik ileti gönderilmesi, verilerin yurt dışına aktarılması hallerinde açık rıza hukuki sebebi işletilmektedir.

Üyelik sürecinde temin edilen verileriniz; internet sitesindeki üyelik sayfasına verilerinizi işlemeniz neticesinde toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler Ve Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla bağlantılı olarak üyelik sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin uygulanabilmesini sağlayan hizmet tedarikçimize, CarrefourSA hissedarlarıyla, CarrefourSA’nın bağlı şirketleriyle, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Ayrıca, müşteri bilgileri, açık rıza verilmesi halinde sunucuları yurt dışında olan iş ortaklarının oluşturduğu bilgisayar programları aracılığıyla yurt dışına aktarılmaktadır. Ayrıca, e-ticaret işlemleri vasıtasıyla aldığınız ürünlerin gönderimi için anlaşmalı kargo şirketlerine aktarılmaktadır.

Üyelik sözleşmesinin yanı sıra iletişim izni veren üyelerin bilgileri, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca iletişim izinlerinin yönetimi için İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılmaktadır.

4) Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kişisel verisi işlenen siz müşterilerimizin, KVKK nezdinde “ilgili kişi” olarak haklarınız KVKK’nın 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. için ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifede ki ücret talep edilebilecektir.

Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin evrakın saklanmasına dair ilgili mevzuat kapsamında yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir. KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, bağlantıda yer alan Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren imzalı dilekçeniz ile CarrefourSA Plaza Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:67A Blok:B 34846 Maltepe/ İstanbul adresine kimlik doğrulama ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya carrefoursa@carrefoursa.hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.